language
open
האור הטבעי הוא אחד ממקורות האנרגיה הטבעיים הפחות מנוצלים שעומדים לרשותנו היום. הצורך היום יומי בניקוי מבנים, דרכים ומערכות גדל מיום ליום. יחד אתו גדלה גם ההשפעה השלילית של חומרי הניקוי והחיטוי על האקולוגיה ועל איכות הסביבה. TitanShield מנצל ריאקציה כימית טבעית בין אור לבין יוני טיטניום ומפעיל בכך מנגנון ניקוי עצמי (PHOTOMINERALIZATION) של המשטחים שטופלו בו. זיהומים אורגניים שונים שמקורם בפעילויות תעשיתיות יתפרקו וישטפו בקלות בגשם. בנוסף לכך מפעילה הריאקציה הזאת את ניקוי האוויר מזיהומים וגזים סבבתיים (PHOTO AIR PURIFICATION) שונים ומפרקת אותם לפחמן דו חמצני ולמים. לצורך ההשואה בלבד, שטח מטופל של כ-100מ”ר מחליף פעילות של כ-7 עצים בוגרים בניקוי האוויר. מלבד זאת יש לריאקציה הזאת תכונות אנטי בקטריאליות שניתן לנצלן בבתי חולים, במקומות ציבוריים סואנים, אפילו מניעת מגיפות וירוס בחקלאות נתנת לבחינה...
EnglishDeutschHebrew