language
open
טכנולוגיות העוסקות בניקוי עצמי, "PHOTOMINERALIZATION", טיהור אוויר, PHOTO AIR PURIFICATION, חיטוי ביולוגי בעזרת האור הטבעי ו או המלאכותי בלבד PHOTOSTERILIZATION , ופוטוקטליטיקה "PHOTOCATALYTIC" . הן נפוצות יתר בעולם ממה שאנחנו בדרך כלל משערים. בעמודים הבאים ננסה לאגור ולהציג מידע על הנעשה בעולם בתחומים הללו. גם בישראל נתן למצא את הישומים הראשונים בתכנולוגיה העתידית והמבטיחה הזו, מדענים בעלי שם בעולם כולו נרתמים היום לעבודה ומספקים ידע בעל ערך רב. מתוך כתבות בעיתונות, פירסומים מדעיים ומהטלווזיה העולמית וכו... לרשותכם תמצאו מידע נוסף באנגלית ובגרמנית בעמודים המקבילים בשפות האילה
readmore
EnglishDeutschHebrew